+62 645 42670 sipil@pnl.ac.id

DOSEN TETAP D3. TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR

Teknologi Konstruksi Bangunan Air DOSEN TETAP D3. TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR

DOSEN TETAP D3. TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR

Posted By saifulfuadi

 • Nama                                                     : Dr. EDI MAJUAR, ST, M. Eng. Sc
 • Jabatan                                                 : Lektor Kepala ( Tingkat Profesional )
 • NIP                                                         : 196712241998021001
 • NIDN                                                     : 0024126708
 • Tanggal Lahir                                       : 24 Desember 1967
 • Golongan Ruang (TMT)                    : IV/a
 • Pendidikan Terakhir                           : S-3/Doktor
 • Keahlian                                                : mekanika fluida
 • Email                                                     : emkl04@yahoo.com

 • Nama                                                     : ABDULLAH IRWANSYAH, ST, MT
 • Jabatan                                                 : Asisten Ahli
 • NIP                                                         : 196906201994031002
 • NIDN                                                     : 0020066909
 • Tanggal Lahir                                       : 20 Juni 1969
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MANAJEMEN SUMBER AIR
 • Keahlian                                                : Pengolahan Air Limbah
 • Email                                                     : abd_irwansyah@yahoo.co.id

 • Nama                                                     : Ir. H. AFDHAL HASAN, MT
 • Jabatan                                                 : Lektor Kepala
 • NIP                                                         : 195512251989021001
 • NIDN                                                     : 0025125504
 • Tanggal Lahir                                       : 25 Desember 1955
 • Golongan Ruang (TMT)                    : IV/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                : Manejemen Kontruksi
 • Email                                                     : afdhalhasan1955@gmai.com

 • Nama                                                    : Ir. H. JAFAR SIDDIK, M. Si
 • Jabatan                                                : Lektor Kepala
 • NIP                                                       : 195612311990031003
 • NIDN                                                   : 0012125608
 • Tanggal Lahir                                     : 31 Desember 1956
 • Golongan Ruang (TMT)                  : IV/c
 • Pendidikan Terakhir                         : S-2 MAGISTER SAINS
 • Keahlian                                              : Manajemen Kontruksi
 • Email                                                   : j_siddik@ymail.com

 • Nama                                                     : Ir. H. IRHAM, MT
 • Jabatan                                                 : Lektor Kepala
 • NIP                                                         : 196210281991021001
 • NIDN                                                     : 0028106209
 • Tanggal Lahir                                       : 28 Oktober 1962
 • Golongan Ruang (TMT)                    : IV/a
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 Magister Teknik
 • Keahlian                                                : Rekayasa Sumberdaya Air

 • Nama                                                     : KURNIATI, ST, MT
 • Jabatan                                                 : Lektor Kepala ( Tingkat Profesional )
 • NIP                                                         : 197008141997022001
 • NIDN                                                     : 0014087003
 • Tanggal Lahir                                       : 14 Agustus 1970
 • Golongan Ruang (TMT)                    : IV/a
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                : Irigasi
 • Email                                                     : kurniati.abdullah@gmail.com

 • Nama                                                     : CUT YUSNAR, ST, MT
 • Jabatan                                                 : Lektor ( Tingkat Profesional )
 • NIP                                                         : 196705281998022001
 • NIDN                                                     : 0028056709
 • Tanggal Lahir                                       : 28 Mei 1967
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                :
 • Email                                                     : Cut_yusnar@yahoo.com

 • Nama                                                     : FAJRI, ST, MT
 • Jabatan                                                 : –
 • NIP                                                         : 197308311999032002
 • NIDN                                                     : 0003108703
 • Tanggal Lahir                                       : 31 Agustus 1973
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                : Struktur
 • Email                                                     : fajri_us@yahoo.com

 • Nama                                                     : IBRAHIM, ST, MT
 • Jabatan                                                 : 0010117704
 • NIP                                                         : 197711102009121003
 • NIDN                                                     : 0010117704
 • Tanggal Lahir                                       : 10 November 1977
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                : Rekayasa Hidrologi
 • Email                                                     : Ibrahim@pnl.ac.id

 • Nama                                                     : ERNA YUSNIYANTI, S. Si, M. Si
 • Jabatan                                                 :
 • NIP                                                         : 198410132008122003
 • NIDN                                                     : 0013108403
 • Tanggal Lahir                                       : 13 Oktober 1984
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/a
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                : Fisika Terapan
 • Email                                                     : erna_yusniyanti@yahoo.com

 • Nama                                                     : RIZAL SYAHYADI, ST, M. Eng. Sc
 • Jabatan                                                 : Lektor ( Tingkat Profesional )
 • NIP                                                         : 197812162002121003
 • NIDN                                                     : 0016127801
 • Tanggal Lahir                                       : 16 Desember 1978
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/d
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 Master Of Engineering Science
 • Keahlian                                                : Rekayasa Hidrologi
 • Email                                                   : syahyadi78@gmail.com

 • Nama                                                     : Muhammad Reza, M. Eng
 • Jabatan                                                 : –
 • NIP                                                         : 198807092014041002
 • NIDN                                                     : 0009078801
 • Tanggal Lahir                                       : 09 Juli 1988
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                : Hidroteknik
 • Email                                                     : muhammadreza@pnl.ac.id

 • Nama                                                     : AMIR FAUZI, ST, MSc.,Ph.D
 • Jabatan                                                 : Asisten Ahli Madya
 • NIP                                                         : 198012132006041003
 • NIDN                                                     : 0013128002
 • Tanggal Lahir                                       : 13 Desember 1980
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/a
 • Pendidikan Terakhir                           : S-3/DOKTOR
 • Keahlian                                                :Rekayasa Gempa
 • Email                                                     : fauzi8043@yahoo.co.id

INFORMASI & PENGUMUMAN

INFO PENGUMUMAN